Premier Donald Tusk przedstawił skład rządu, jaki zaproponuje prezydentowi w piątek. Ministrowie finansów (Jacek Rostowski) i gospodarki (wicepremier Waldemar Pawlak) zachowali swoje stanowiska, a nowym ministrem skarbu został dotychczasowy wiceminister Mikołaj Budzanowski.
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak / Newspix / ALEKSANDER MAJDANSKI

Resort infrastruktury został podzielony na pion cyfryzacji (połączony w jeden resort z ministerstwem administracji) i transportu (nowością jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).

Rząd: 19 ministrów plus premier

"Jutro zaproponuję panu prezydentowi następujący skład Rady Ministrów: wicepremier rządu, minister gospodarki Waldemar Pawlak, Ministerstwo Finansów - Jacek Rostowski, Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Radosław Sikorski, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Michał Boni, Ministerstwo Obrony Narodowej - Tomasz Siemoniak, Ministerstwo Sprawiedliwości - Jarosław Gowin, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - Jacek Cichocki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Elżbieta Bieńkowska, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Sławomir Nowak, Ministerstwo Skarbu Państwa - Mikołaj Budzanowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki, Ministerstwo Środowiska - Marcin Korolec, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak-Kamysz, Ministerstwo Zdrowia - Bartosz Arłukowicz, Ministerstwo Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbara Kudrycka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski, Ministerstwo Sportu i Turystyki - Joanna Mucha, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Komitetu Stałego Rady Ministrów - Tomasz Arabski.

To jest, łącznie z premierem, 20-osobowy skład gabinetu. 19 ministrów konstytucyjnych plus prezes Rady Ministrów" - powiedział Tusk podczas konferencji prasowej. Premier przypomniał, że po raz pierwszy w 20-leciu od obalenia komunizmu ta sama koalicja parlamentarna utworzyła rząd w kolejnej kadencji. "Wyborcy nie oczekiwali zmian rewolucyjnych, zmian zasadniczych. Werdykt wyborców oznacza zgodę na kontynuację głównych kierunków prac rządu, ale zdaję sobie sprawę, że obywatele, instytucje, gospodarka oczekują także w niektórych miejscach przyspieszeń" - powiedział też Tusk.

Do rządu weszło 9 "starych" ministrów

W składzie nowego rządu znalazło się dziewięciu ministrów, którzy pełnili te same funkcje w poprzedniej kadencji (Pawlak, Rostowski, Sikorski, Siemoniak, Bieńkowska, Sawicki, Kudrycka, Zdrojewski i Arabski).

"Mamy dziś rząd o najniższej w historii średniej wieku" - podkreślił też premier. W piątek o godz. 12.00 premier ma wygłosić expose w Sejmie. Na ten punkt przeznaczono 2 godziny (expose Tuska w 2007 r. trwało blisko 4 godz.). Potem, po przerwie zaplanowano debatę nad expose w godz. 16.00-0.30. Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla Rady Ministrów zaplanowano na sobotę w bloku głosowań w godz. 10.00-11.00.

Boni: cyfryzacja ma uczynić administrację przyjazną dla obywatela

Koordynacja projektów cyfryzacyjnych i działań administracji oraz współpraca z samorządami będą leżały w kompetencjach nowego resortu administracji i cyfryzacji - powiedział w czwartek w Poznaniu Michał Boni, który ma zostać szefem nowego ministerstwa.

"Ministerstwo administracji i cyfryzacji będzie miało za zadanie skoordynowanie projektów cyfryzacyjnych, jak również pracę nad administracją, kooperację rządu z samorządami, czy pracę z wojewodami. To połączenie jest bardzo dobre, żeby wykorzystując to wszystko, co daje cyfryzacja, uczynić administrację, uczynić państwo jeszcze bardziej przyjaznym dla obywatela" - powiedział Boni podczas konferencji "Transgraniczne usługi e-administracji dla Europejczyków", która odbywa się w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji.

Utworzenie nowego ministerstwa doceniła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes. "To fascynujące, moim zdaniem, ten resort to jest najbardziej twórczy i ciekawy ze wszystkich resortów. Na cyfryzację administracji UE może wydać ponad 9 miliardów euro" - powiedziała Kroes.

Minister Rozwoju RegionalnegoElżbieta Bieńkowska / Newspix / KRZYSZTOF BURSKI
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki MorskiejSławomir Nowak / Newspix / MICHAL FLUDRA