74 proc. upadłości dotyczy małych przedsiębiorstw, 15 proc. firm średniej wielkości, a w pozostałych przypadkach dużych podmiotów gospodarczych - wynika z najnowszego badania w ramach projektu PARP dotyczącego drugiej szansy na sukces przedsiębiorców.

"Branżami, w których upadłość przedsiębiorstw zdarza się najczęściej, są: przetwórstwo przemysłowe - 41 proc. i handel - 22 proc." - powiedziała we wtorek prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, prezentując wyniki badania.

Najczęściej padają spółki cywilne, z o.o.

Z badania wynika, że najczęściej upadłość dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych.

Najczęstszy powód - załamanie finansowe, popytu

"Jako przyczyny upadłości badani przedsiębiorcy podają najczęściej niedostateczne środki finansowe przedsiębiorstwa, powody związane z dużą konkurencyjnością na rynku oraz załamanie popytu" - powiedziała prezes PARP.

Z badania wynika, że przedsiębiorcy mają znikomą wiedzę na temat prawa upadłościowego i naprawczego. "Nie wiedzą oni o takiej drodze prawnej, a jak się już o niej dowiedzą, to często jest już za późno na naprawę firmy" - powiedziała Lublińska-Kasprzak. Dodała, że przedsiębiorcy mają również niską ocenę prawa upadłościowego i naprawczego. Chodzi m.in. o zbyt długi czas postępowania upadłościowego.

Upadek źle wpływa na wizerunek

Badanie wykazało, że upadłość ma konsekwencje w ocenie społecznej. Chodzi o to, że przedsiębiorca w stanie upadłości jest postrzegany jako niewiarygodny partner. Jednocześnie okazuje się, że przedsiębiorca, który postanowił po upadłości ponownie rozpocząć swój biznes, radzi sobie całkiem nieźle na rynku.

Prezes PARP podkreśliła, że przedsiębiorców zagrożonych upadłością można wspierać m.in. poprzez edukację. Sami badani wskazali na konieczność zmian legislacyjnych w prawie upadłościowym i naprawczym.

W ramach projektu "Polityka II szansy - zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą" przeprowadzono m.in. badanie ilościowe na ogólnopolskiej próbie 1014 przedsiębiorstw z sektora MSP. Przeprowadzono także 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami, których przedsiębiorstwa były w stanie upadłości w okresie realizacji badania lub podlegały procedurom prawa upadłościowego i naprawczego na rok przed okresem realizacji badania. W badaniu wykorzystano także dane z 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, dla których obecna firma jest drugą lub kolejną po doświadczeniu upadłości, oraz badania eksperckie.