Wartość wskaźnika oczekiwań inflacyjnych w listopadzie zmniejszyła się w porównaniu z październikiem i znajduje się poniżej granicy 100 punktów, co oznacza, że większość osób spodziewa się wzrostu inflacji.

"Jeśli wskaźnik ten przyjmuje wartości powyżej 100 punktów, oznacza to, że większość osób spodziewa się zahamowania inflacji. Jeśli wskaźnik przyjmuje wartości poniżej 100 punktów, oznacza to, że spodziewany jest wzrost inflacji. 100 punktów oznacza natomiast poziom równowagi bądź przewagę opinii, że poziom inflacji nie ulegnie zmianie" - napisał Ipsos.

W październiku NBP, który przelicza badania Ipsos, podał że inflacja oczekiwana w ciągu 12 miesięcy wyniosła 4,2 proc. w porównaniu z 3,8 proc. we wrześniu.