Polski plan reform strukturalnych jest pozytywny dla wiarygodności kredytowej kraju ponieważ zmierza do konsolidacji fiskalnej i wsparcia potencjalnego wzrostu gospodarczego – oświadczyła w poniedziałek agencja ratingowa Moody’s Investors Service. Agencja dodała, że rządowy plan jest obciążony ryzykiem jego wdrożenia i nie zakłada natychmiastowej zmiany ratingu – relacjonuje Reuters.

Ocena polskich planów ukazała się w opublikowanej 21 listopada tygodniowej prognozie kredytowej.

Moody’s zapowiadał pozytywna zmianę ratingu dla Polski

Moody’s pod koniec października zapowiedział, że podejmie decyzję w sprawie utrzymania na poziomie stabilnym prognozy ratingu A2 dla Polski bądź jej redukcji pod koniec roku 2011 lub na początku roku 2012. Agencja podkreśliła, ze reformy wzmacniające konkurencyjność i wzrost gospodarczy w oczywisty sposób zmniejszają ryzyko wystąpienia tendencji negatywnych.

“Jeśli zostaną wdrożone bez zmian, reformy zwiększą potencjalny wzrost gospodarczy Polski podnosząc zatrudnienie i obniżając poziom podatków, zwiększając konkurencyjność (…) Co więcej, zaproponowane działania wspierają deklaracje rządu w sferze konsolidacji fiskalnej” – stwierdza Moody’s w poniedziałkowym raporcie.