Kurs Idea TFI w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszedł w dół o 51,37 proc., podczas gdy wycena jednostek funduszu Idea Akcji obniżyła się o 21,2 proc. Notowania papierów Quercus TFI w tym samym okresie spadły o 37,04 proc., a fundusz akcji polskich Quercus Agresywny stracił 14,9 proc.
Akcje towarzystw funduszy inwestycyjnych tanieją, mimo że w trzech kwartałach tego roku generalnie poprawiały swoje wyniki. Ipopema TFI i Idea TFI zanotowały dwucyfrową zwyżkę przychodów, a Quercus TFI nawet trzycyfrową. Zmniejszyły się przychody GO TFI i Copernicus TFI.
Łącznie z opłat od klientów pięć wymienionych TFI pozyskało 106,8 mln zł, aż o 65,6 proc. więcej niż rok temu. Przełożyło się to również na wyniki netto osiągnięte przez towarzystwa. W trzech kwartałach tego roku Quercus, Ipopema, GO i Idea zarobiły łącznie 21,2 mln zł, o 132,9 proc. więcej niż w I – III kw. 2010 r.

Zarabiają więcej

Znacząca poprawa wyników finansowych TFI to skutek wzrostu wartości aktywów w zarządzaniu, od których spółki pobierają w skali roku opłaty w wysokości 0,1 – 5 proc. (w zależności od rodzaju inwestycji). W przypadku Ipopemy TFI aktywa na koniec października 2011 r. wynosiły 5,3 mld zł, przed rokiem było to 3,5 mld zł. Tak duża różnica to efekt m.in. uruchomienia pod koniec 2010 r. funduszu zamkniętego rynku mieszkaniowego oraz funduszu otwartego m-Indeks.
Aktywa Idea TFI poszły do góry z 2,74 mld zł do 3,64 mld zł, a Quercus TFI do 1,48 mld zł z 1,36 mld zł. Wzrostem aktywów do 135 mln zł na koniec września chwali się także GO TFI.
Wyniki finansowe wybranych TFI / DGP

Exodus od akcji do obligacji

Sierpniowe i wrześniowe zniżki na giełdach nie tylko niektórym TFI nie zaszkodziły, ale wręcz pomogły.
GO TFI wskazuje, że wyprzedaż jednostek podmiotów akcyjnych spowodowała wzrost zainteresowania inwestorów funduszami bezpiecznymi, co z kolei przełożyło się na znaczący wzrost dwóch funduszy znajdujących się w ofercie tego TFI: subGO Obligacje 1 i subGO Wierzytelności. Ten pierwszy od początku roku do końca września dał inwestorom zarobić 6,63 proc., a drugi - inwestujący w długi korporacji - 65,11 proc.

Spadki na GPW nie zaszkodziły. Zyski ostro w górę

Teraz będzie gorzej

Niewątpliwe jednak zamieszanie na rynkach wpłynie na branżę funduszy inwestycyjnych w dłuższym okresie i być może to właśnie jest przyczyną mocnej przeceny akcji działających w niej spółek.
Inwestorzy mają świadomość, że w następnych kwartałach firmy te nie będą już w stanie poprawiać swoich wyników w dotychczasowym tempie. Niektóre z nich musiały bowiem mocno zweryfikować prognozy dotyczące wartości aktywów w zarządzaniu na koniec roku.
W lipcu na przykład przedstawiciele Idea TFI mówili o tym, że chcieliby, aby aktywa funduszu doszły do poziomu 5 mld zł. W pierwszej połowie roku aktywa w jego przypadku poszły w górę o 35 proc., do 4 mld zł. Od końca czerwca do końca października spadły jednak o 9 proc.