Liczba oddanych do użytku mieszkań w październiku wyniosła 13.608, czyli wzrosła rocznie o 15,9 proc., zaś miesiąc do miesiąca o 14,4 proc.