Europejski Bank Centralny interweniuje na rynku obligacji państw europejskich w ramach ustalonego przez siebie maksymalnego pułapu zakupów, który ostatnio wynosił 20 mld euro tygodniowo - poinformował w piątek niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Gazeta nie ujawniła źródła tej wiadomości. Jak zaznaczyła, już samo istnienie takiego limitu traktowane jest przez władze EBC jako tajemnica, której ujawnienie zachęcałoby do spekulacji.

Od maja 2010 roku EBC kupuje obligacje państwowe na tak zwanym rynku wtórnym. Nie wolno mu natomiast dokonywać transakcji na rynku pierwotnym, czyli nabywać obligacje bezpośrednio od emitentów.

EBC rozpoczął akcję skupowania państwowych papierów dłużnych od walorów greckich, następnie rozszerzył ją na obligacje portugalskie i irlandzkie, a w sierpniu br. na włoskie i hiszpańskie. Łącznie obecny portfel państwowych obligacji w posiadaniu EBC opiewa na 187 mld euro.