Od grudnia GPW będzie obliczać i publikować nowy indeks – WIGPlus. Obejmie on spółki o kapitalizacji między 5 a 50 mln euro. Pierwszy skład indeksu wyznaczono na podstawie rankingu sporządzonego na koniec października.
Rewizja odbywać się będzie na tych samych zasadach co sWIG80 – po ostatniej sesji stycznia, kwietnia, lipca i października. Udziały największych spółek uwzględnianych przy wyliczaniu wskaźnika zostały ograniczone do 10 proc. Nadzwyczajne zmiany w pozostałych indeksach będą pociągać za sobą zmiany także w WIGPlus.
Jak informuje GPW, w przeciwieństwie do WIG20, mWIG40 i sWIG80 liczba spółek wchodzących w skład WIGPlus nie jest stała. Wynika z liczby firm, które nie kwalifikują się do innych indeksów, a spełniają kryteria wartości rynkowej między 5 a 50 mln euro.
W opinii przedstawicieli warszawskiej giełdy indeks WIGPlus będzie efektywnym narzędziem do śledzenia koniunktury wśród najmniejszych spółek giełdowych, a w połączeniu ze wskaźnikami mWIG40 i sWIG80 może stanowić punkt odniesienia do oceny inwestycji w średnie i małe spółki. Może też posłużyć do skonstruwania nowych funduszy inwestycyjnych.