Urodził się 11 listopada 1971 roku w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990-1996), studia na Uniwersytecie w Trewirze (1995) oraz Studium Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2002-2003). Jest doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od lipca 2004 do grudnia 2007 był doradcą polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim. Od stycznia 2008 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwo Środowiska. Od września 2008 do 20 lipca 2009 był dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór na spółkami strategicznymi w sektorze, ropy, gazu i chemii oraz projektami dywersyfikacyjnymi, m.in. budową terminalu LNG w Świnoujściu, przygotowaniem spec-ustawy w sprawie budowy terminala LNG oraz inwestycji towarzyszących.

20 lipca 2009 r. został wiceministrem w MSP.

Jest autorem licznych publikacji naukowych. Laureat nagrody "Konfederatka - przyjaciel pracodawcy", przyznanej w listopadzie 2010 r. przez Pracodawców RP w kategorii Urzędy i Instytucje Państwowe.

Zna cztery języki: angielski, niemiecki, francuski oraz arabski.

Żonaty, dwoje dzieci.