Prezentowany co pól roku „EU10 Regular Economic Report” na temat sytuacji gospodarczej 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej przyjętych od 2004 roku koncentruje się, siłą rzeczy, na zagrożeniach dla wzrostu gospodarczego w naszym regionie.

Bank Światowy wskazuje, że chociaż tempo rozwoju gospodarek UE 10 będzie zdecydowanie wyższe niż w krajach dawnej Piętnastki, to jednak perspektywy nie są różowe. Z tej prostej przyczyny, że dwie trzecie eksportu Dziesiątki wędruje do krajów Unii, a cztery piąte aktywów bankowych jest w rękach zagranicznych właścicieli. Jakiekolwiek nowe napięcia i wstrząsy w strefie euro i w skali globalnej mogą rykoszetem powrócić do państw UE 10.

W roku 2012 – podkreśla BŚ – powinno dojść do zmniejszenia różnic w tempie wzrostu gospodarczego krajów regionu w porównaniu z okresem po kryzysie 2008-2009. Dojdzie do zwolnienia w krajach bałtyckich, które były liderami wzrostu w roku 2011. Węgry nadal będą pozostawać w tyle za sąsiadami ze względu na bardzo słaby popyt wewnętrzny i słabość ich rynków eksportowych. Na większy wzrost niż w 2011 roku mogą liczyć tylko Słowenia i Rumunia, gdzie dopisuje silny popyt wewnętrzny. Ale tylko w Polsce, Słowacji i Czechach wzrost PKB w 2012 roku przewyższy poziom sprzed kryzysu.

„Tempo wzrostu w krajach UE 10 obniży się z 3,0 proc. w roku 2011 do 2,1 proc. w roku 2012. I chociaż także tempo rozwoju polskiej gospodarki może zmniejszyć się z 4,0 proc. w 2011 roku do 2,9 proc. w roku 2012, Polska wciąż rozwija się szybciej niż którykolwiek kraj Unii Europejskiej dzieki silnemu popytowi wewnętrznemu i konkurencyjności firm” – powiedział Kaspar Richter, starszy ekonomista Banku Światowego dla regionów Europy i Azji Środkowej. I dodal, że „Polska zmniejszy dystans do poziomu życia UE 15 prawie o 10 punktów procentowych w okresie zaledwie 4 lat. Te proces będzie kontynuowany także w roku 2012”.

Wzrost PKB w krajach UE10
                  2010          2011            2012
UE10           2.1               3.0               2.1
Bułgaria      0.2                2.0              2.0
Czechy        2.2                2.1              1.0
Estonia        3.1                7.6              3.5
Łotwa         -0.3               4.0              2.8
Litwa           1.3                5.8              3.5
Węgry         1.2                1.7              0.5
Polska         3.8                4.0              2.9
Rumunia     -1.3               1.5              2.0*
Słowenia     1.4                1.3             1.4
Słowacja     4.0                3.0             1.5
* Prognoza wzrostu PKB Rumunii na 2012 w granicach 1,8-2,1 proc.