Polska skraca dystans do standardów życia w UE 15 znacznie szybciej niż którykolwiek kraj naszego regionu. Ale kryzys w strefie euro także odciśnie się na polskiej gospodarce, która w 2012 roku zwolni do 2,9 proc. PKB – wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Banku Światowego.

Prezentowany co pól roku „EU10 Regular Economic Report” na temat sytuacji gospodarczej 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej przyjętych od 2004 roku koncentruje się, siłą rzeczy, na zagrożeniach dla wzrostu gospodarczego w naszym regionie.

Bank Światowy wskazuje, że chociaż tempo rozwoju gospodarek UE 10 będzie zdecydowanie wyższe niż w krajach dawnej Piętnastki, to jednak perspektywy nie są różowe. Z tej prostej przyczyny, że dwie trzecie eksportu Dziesiątki wędruje do krajów Unii, a cztery piąte aktywów bankowych jest w rękach zagranicznych właścicieli. Jakiekolwiek nowe napięcia i wstrząsy w strefie euro i w skali globalnej mogą rykoszetem powrócić do państw UE 10.

W roku 2012 – podkreśla BŚ – powinno dojść do zmniejszenia różnic w tempie wzrostu gospodarczego krajów regionu w porównaniu z okresem po kryzysie 2008-2009. Dojdzie do zwolnienia w krajach bałtyckich, które były liderami wzrostu w roku 2011. Węgry nadal będą pozostawać w tyle za sąsiadami ze względu na bardzo słaby popyt wewnętrzny i słabość ich rynków eksportowych. Na większy wzrost niż w 2011 roku mogą liczyć tylko Słowenia i Rumunia, gdzie dopisuje silny popyt wewnętrzny. Ale tylko w Polsce, Słowacji i Czechach wzrost PKB w 2012 roku przewyższy poziom sprzed kryzysu.

Reklama

„Tempo wzrostu w krajach UE 10 obniży się z 3,0 proc. w roku 2011 do 2,1 proc. w roku 2012. I chociaż także tempo rozwoju polskiej gospodarki może zmniejszyć się z 4,0 proc. w 2011 roku do 2,9 proc. w roku 2012, Polska wciąż rozwija się szybciej niż którykolwiek kraj Unii Europejskiej dzieki silnemu popytowi wewnętrznemu i konkurencyjności firm” – powiedział Kaspar Richter, starszy ekonomista Banku Światowego dla regionów Europy i Azji Środkowej. I dodal, że „Polska zmniejszy dystans do poziomu życia UE 15 prawie o 10 punktów procentowych w okresie zaledwie 4 lat. Te proces będzie kontynuowany także w roku 2012”.

Wzrost PKB w krajach UE10
2010 2011 2012
UE10 2.1 3.0 2.1
Bułgaria 0.2 2.0 2.0
Czechy 2.2 2.1 1.0
Estonia 3.1 7.6 3.5
Łotwa -0.3 4.0 2.8
Litwa 1.3 5.8 3.5
Węgry 1.2 1.7 0.5
Polska 3.8 4.0 2.9
Rumunia -1.3 1.5 2.0*
Słowenia 1.4 1.3 1.4
Słowacja 4.0 3.0 1.5
* Prognoza wzrostu PKB Rumunii na 2012 w granicach 1,8-2,1 proc.