Produkt był oparty na koszyku akcji 30 europejskich spółek, m.in. Roche, Philips czy BMW. KBC TFI twierdzi, że bezpośrednie zaangażowanie w papiery tych firm w okresie funkcjonowania FIZ przyniosłoby 11 proc. straty.

KBC TFI tłumaczy, że dwucyfrowy zysk funduszu, mimo bardzo trudnego okresu na giełdach, to zasługa jego innowacyjnej konstrukcji. Czas inwestycji został podzielony na trzy okresy. W pierwszym z nich zysk był na gwarantowanym poziomie 10 proc. W kolejnych zależał od zachowania akcji z koszyka i mógł wynieść od 0 do 11 proc. Stopa zwrotu w dniu zapadalności FIZ mogła wynieść więc od 10 do 32 proc.

Zdecydowanie niższą stopę zwrotu, na poziomie 1,44 proc. – przyniosła struktura Getin Noble Banku Fabryka Zysków 7. Był to produkt w formie polisy na życie i dożycie powiązany ze specjalną strategią, opracowaną przez Royal Bank of Scotland, a zakładający inwestycje w kontrakty terminowe na 24 towary i surowce. Klient partycypował w procentowym wzroście indeksu strategii. Wartość indeksu wzrosła o ponad 12 pkt (z 552,19 pkt na 564,42 pkt), czyli o 2,21 proc., a ostateczny współczynnik partycypacji wyniósł 65 proc. To dało zysk na poziomie 1,44 proc. Tylko jedna struktura z tej serii przyniosła mniejszy zysk – pierwsza (1,39 proc.). Najwięcej dała zarobić czwarta (3,36 proc.).

Jedynie zwrotem kapitału zakończyła się zaś 3,5-letnia inwestycja BZ WBK Nowa Era. Produkt oferowany przez dom maklerski był powiązany z indeksem surowców, nieruchomości, akcji i walut BZ WBK Nowa Era Excess Return zarządzanym przez BNP Paribas. Zysk inwestorów dokładnie odzwierciedlał wzrost indeksu (partycypacja na poziomie 100 proc.). Jeszcze w styczniu tego roku notowania indeksu były na prawie 5-proc. plusie. Uderzyły w niego jednak sierpniowe spadki na giełdach. Dzięki 100-proc. ochronie kapitału klienci Domu Maklerskiego BZ WBK nie ponieśli strat.