W raporcie podano, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wzrósł o 0,17 pkt, z 11,34 pkt do 11,51 pkt. Zdaniem ekspertów BIG, na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego kluczowy wpływ miał wzrost spłacanych zaległych zobowiązań wśród klientów instytucjonalnych, a także lepsze opinie dostawców usług finansowych oraz masowych.

"Wartość Wskaźnika BIG utrzymuje się na podobnym poziomie. Możemy mówić o fazie stabilizacji. Z naszych badań wynika jednak, że faza stabilizacji poprzedzała zazwyczaj okres pogorszenia" - powiedział PAP wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Marcin Ledworowski.

Autorzy raportu specjalne miejsce poświecili branży budowlanej. 90 proc. respondentów jest zdania, że prowadzenie działalności gospodarczej w tym sektorze jest utrudnione ze względu na zatory płatnicze, z czego 60 proc. ocenia, że jest to jeden z głównych czynników stanowiących poważną przeszkodę w prowadzeniu ich działalności. Ta bolączka jest bardziej dotkliwa dla budowlańców niż dostawców usług finansowych, usług masowych czy przedsiębiorców.

Prawie 45 proc. badanych z branży budowlanej ocenia, że obecne wahania na rynkach finansowych będą miały istotny wpływ na ich biznes.

Niepokojące dane dotyczą średniej długości przeterminowanych zobowiązań

Z raportu wynika, że niepokojące dane dotyczą średniej długości przeterminowanych zobowiązań. Ponad 35 proc. firm z branży budowlanej uważa, że średnia długość zaległych zobowiązań w tym sektorze nie przekracza 30 dni. Blisko 30 proc. ankietowanych zwraca uwagę, że termin średnich zaległości wynosi między 30 a 60 dni. Tylko 9 proc. nie doświadczyło takiego problemu.

Eksperci podkreślają, że tak duża liczba niesolidnych partnerów i opóźnień w regulowaniu zobowiązań stawia całą branże w negatywnym świetle. Pojawia się jednak coraz więcej narzędzi, dzięki którym firmy mogą udokumentować swoją rzetelność - np. certyfikaty potwierdzające wiarygodność finansową. Zdaniem 37 proc. respondentów, posiadanie przez kontrahenta takiego dokumentu jest często kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczny wybór partnera biznesowego.

Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej przeprowadza się w celu monitorowania wpływu bieżącej sytuacji ekonomicznej oraz zatorów płatniczych na poziom bezpieczeństwa gospodarczego. Na zlecenie firmy BIG InfoMonitor, co kwartał instytut Pentor przeprowadza badanie wśród osób odpowiedzialnych za finanse w trzech głównych segmentach firm - dostawców usług finansowych, dostawców usług masowych oraz przedsiębiorców. Wskaźnik może przyjmować wartość od -100 do 100.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich.