15 proc. respondentów nie wie, jak zmieni się ich sytuacja finansowa w przyszłym roku.

"Polacy również pesymistycznie oceniają obecną sytuację gospodarczą, 45 proc. respondentów uważa, że obecnie gospodarka jest w stanie recesji" - napisano w komentarzu do badania.

35 proc. Polaków uważa, że polska gospodarka będzie w recesji także w przyszłości; 13 proc. uważa, że sytuacja w gospodarce poprawi się, zaś 22 proc. prognozuje, że sytuacja będzie stabilna.

Badanie przeprowadzono we wrześniu 2011 r. na próbie 764 dorosłych Polaków.