"Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP zwiększyło się z 3,4 proc. do 3,5 proc. Jednocześnie wartość referencyjna wzrosła z 2,8 proc. do 2,9 proc. Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach: Irlandii, Szwecji i Słowenii. Skład grupy 3 państw o najbardziej stabilnych cenach nie uległ zmianie w stosunku do sierpnia br., co przerwało proces ciągłych zmian w składzie grupy państw referencyjnych obserwowany w ostatnich miesiącach" - napisano w monitorze.

"Wrześniowa aktualizacja prognoz Komisji Europejskiej dla największych państw UE implikuje niewypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen w horyzoncie prognozy, tj. do III kwartału 2013 r." - dodano.

MF podał także, że we wrześniu 2011 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych.

"Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 6,0 proc. i była o 1,6 pkt proc. niższa od wartości referencyjnej, która wyniosła 7,6 proc. (obie wartości wzrosły o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem)" - napisano.

"Podstawą do obliczenia tej wartości były dane z trzech państw UE o najbardziej stabilnych cenach: Irlandii, Szwecji i Słowenii" - dodano.