Po wrześniowej korekcie złoto ponownie powróciło na ścieżkę wzrostów. Mamy do czynienia z utratą zaufania do całego systemu finansowego i nagłą potrzebą bezpiecznych inwestycji. Otoczenie dla złota jest idealne. Atrakcyjną ofertę lokat w ten szlachetny kruszec posiada Amber Gold.

Pomimo wrześniowej korekty, pozycja złota jako bezpiecznej przystani dla inwestorów wydaje się niezagrożona. Podstawy do wzrostów mają wciąż podłoże fundamentalne. Kolejne tygodnie przynoszą niepomyślne informacje ze świata finansów. Na tym tle złoto jawi się jako jedno z ostatnich bezpiecznych przystani dla inwestycji.

Warto więc skorzystać z aktualnej koniunktury i zainwestować w złoto. Ciekawą ofertę posiada Amber Gold. Spółka oferuje lokaty w złoto z gwarantowanym oprocentowaniem do 15% w skali roku. Oferta Amber Gold umożliwia praktycznie każdemu skorzystanie z trwającej aktualnie koniunktury. Kwoty lokat rozpoczynają się bowiem już od 1 tys. zł, maksymalna kwota to 1 mln zł. Również okresy inwestycyjne są bardzo elastyczne, gdyż umożliwiają założenie lokaty na okres od 1 do 60 miesięcy. Dla przykładu lokata w złoto WYŻSZY ZYSK umożliwia ulokowanie swoich pieniędzy na okres 6, 12, 24, 36, 48 lub 60 m-cy. Oprocentowanie tej lokaty wynosi 12% w przypadku okresów od 6 do 24 m-cy oraz 15% w przypadku okresów od 36 do 60 m-cy.

Krótkookresowe korekty na rynku złota mogą być okazją dla Klientów Amber Gold do uzyskania większego niż gwarantowane oprocentowanie. Założenie lokaty w złoto WYŻSZY ZYSK w takim momencie oznacza bowiem, że kurs złota jest stosunkowo niski. W przypadku, gdy po korekcie nastąpi znaczny wzrost, wówczas korzystnym rozwiązaniem dla Klienta może być rozwiązanie umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżącym kursie. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, należy brać jednak pod uwagę bieżące kursy wybranego metalu szlachetnego oraz konsekwencje rozwiązania umowy. Więcej w poradniku inwestora.

Lokaty Amber Gold można założyć zarówno przez internet, jak i w jednej z licznych placówek. Zgodnie z aktualnie realizowaną przez Amber Gold strategią rozwoju sieci sprzedaży, do końca 2011 roku, za obsługę Klientów odpowiadać będzie ok. 300 pracowników Amber Gold, zatrudnionych w 20 Oddziałach, 30 Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz 30 AGpunktach. Więcej

Amber Gold

Infolinia: 801 555 444 / 58 731 50 50

www.ambergold.com.pl

bok@ambergold.eu