Mogą się one pochwalić 9,3-proc. stopą zwrotu. Wśród nich, a także wśród wszystkich funduszy znajdujących się w ofercie polskich TFI, najlepiej wypadł Amplico Akcji Amerykańskich (USD) – wzrósł o 19,9 proc.

Całkiem nieźle spisały się także fundusze mieszane zagraniczne, denominowane w walutach (6,5 proc. zarobku). W tej kategorii najlepszy okazał się fundusz Millennium Akcji Europejskich. Październik okazał się więc miesiącem wytchnienia dla inwestorów po dwóch fatalnych poprzednich miesiącach.

Inwestycje, akcje

Inwestycje, akcje

źródło: ShutterStock

Fundusze akcji, które mają największy udział w strukturze aktywów polskich TFI, zarobiły w październiku po kilka procent, w zależności od kategorii. Najlepiej, obok wspomnianych funduszy akcji zagranicznych denominowanych w walutach, spisały się fundusze akcyjne zagraniczne notowane w złotym (5,9 proc. zysku). Fundusze akcji polskich i akcji polskich małych i średnich spółek, które we wrześniu spisały się fatalnie (odpowiednio po 8,8 i 8,5 proc. straty), tym razem zarobiły po 5,7 i 5,2 proc.

Nadal niezbyt dobrze radzą sobie fundusze aktywnej alokacji, które obiecują wysokie stopy zwrotu niezależnie od koniunktury. W październiku zarobiły średnio tylko 2 proc. Przypomnijmy, że we wrześniu straciły 4,3 proc. Lepiej spisały się fundusze mieszane krajowe (3,8 proc. zysku) i stabilnego wzrostu (2,5 proc.).

Październikowy ranking towarzystw wygrało Allianz TFI, głównie dzięki świetnym wynikom funduszy akcyjnych. Były one najlepsze w kategoriach: akcji polskich małych i średnich spółek (11 proc. zysku) i akcji polskich (12,1 proc. wzrostu funduszu Allianz Akcji Plus). Wyprzedziło ono Idea TFI i Union Investment TFI. Wrześniowy lider, Copernicus, znalazł się na ostatnim miejscu. Wicelider, AgioFunds, spadł na 12. pozycję.