"W PKO BP spodziewamy się wyniku znacznie lepszego niż wypracowany w III kwartale ubiegłego roku, co będzie możliwe dzięki poszerzeniu marży detalicznej po podwyżce stóp procentowych oraz wzrostom wolumenów.

Wynik odsetkowy wzrośnie naszym zdaniem o 10,0% r/r, wynik prowizyjny zwiększy się o 1,8% r/r, przy wzroście kosztów o 4,7% r/r i spadku odpisów na rezerwy o 24,7% r/r" - oceniają analitycy Millennium DM.

Według prognoz, wynik odsetkowy mógł wynieść od 1.891 do 1.955 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.925 mln zł wobec 1.719 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć od 776 do 806 mln zł, przy konsensusie na poziomie 796 mln zł wobec 798 mln zł w III kw. 2010 r.