"Dziś do końca dnia zapadnie decyzja" - powiedział dziennikarzom Grad, pytany, kiedy zapadnie decyzja w sprawie oferty PKO BP.

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydowały o czasowym zawieszeniu oferty PKO BP.

Według wcześniejszych informacji, oferta obejmować może sprzedaż maksymalnie 15,25 proc. akcji banku, z czego Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedawałoby do 5 proc. wszystkich akcji PKO BP, a Bank Gospodarstwa Krajowego 10,25 proc. akcji.