Leasing to produkt stworzony z myślą nie tylko o tych firmach, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, lecz także tych z krótszym stażem. Proponuje się im procedurę uproszczoną, dzięki której klient otrzymuje możliwość finansowania środka trwałego przy jednoczesnym skróceniu do minimum czasu akceptacji oraz listy wymaganych dokumentów.
Firma leasingowa godzi się zawrzeć umowę na dany przedmiot na podstawie ograniczonej liczby informacji. Zakres wymaganych dokumentów zasadniczo różni się od standardowej procedury leasingu. Najczęściej poza dokumentami rejestrowymi firmy oraz dowodami osobistymi reprezentantów firmy wymagają jedynie oświadczenia o dochodach lub dokumentu finansowego za ostatni rok obrotowy. Standardem jest brak konieczności przedstawiania zaświadczeń z ZUS i US. Na podstawie tych danych finansujący sprawdza, czy firma/klient nie figuruje w bazach informacji gospodarczej, Krajowym Rejestrze Długów, Biurze Informacji Kredytowej itp. Pozwala to wstępnie ocenić wiarygodność klienta i podjąć decyzję o przyznaniu finansowania.
Oferowane klientom udogodnienia związane są też jednak z pewnego rodzaju ograniczeniami. Najczęściej uproszczona procedura finansowania dotyczy atrakcyjnych przedmiotów, na które jest relatywnie wysoki popyt, tj. takich, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku wtórnym. Oznacza to, że możemy liczyć na leasing dowolnego samochodu, wózka widłowego, koparkoładowarki, unitu stomatologicznego bądź innej łatwo zbywalnej maszyny.
Millennium Leasing stosuje uproszczone zasady dla wielu produktów i dla wielu grup zawodowych. Przykładem może być procedura TEMPO, w ramach której klient może sfinansować samochód osobowy bądź ciężarowy już od 7 proc. opłaty wstępnej, przedstawiając tylko podstawowe dokumenty firmy. Procedura jest na tyle uproszczona i szybka, że klient może otrzymać kluczyki do auta w ciągu 2 – 3 dni. Przy minimalnym wkładzie własnym (od 5 proc.) Millennium Leasing oferuje też finansowanie maszyn i urządzeń medycznych, od 10 proc. prostych maszyn budowlanych, takich jak minikoparki czy koparkoładowarki, lub od 20 proc. wkładu własnego w przypadku pozostałych maszyn produkcyjnych.
W ramach uproszczonej procedury finansujący ogranicza wartość przedmiotu i łączną wartość transakcji. Ze względu na większe ryzyko związane z udzielaniem finansowania na podstawie ograniczonego zakresu danych jest on jest skłonny angażować się w transakcje z jednym klientem do określonego limitu. Klienci mogą więc liczyć, zależnie od rodzaju przedmiotu, na zaangażowanie się firmy leasingowej do kwoty ok. 800 tys. zł i przy cenie jednostkowej przedmiotu do 100 tys. euro.
W zależności od rodzaju leasingowanego przedmiotu i okresu działalności klienta różna jest wysokość opłaty wstępnej. W Millennium Leasing w przypadku finansowania samochodów pobierana jest z reguły niewielka opłata wstępna, a okres prowadzenia firmy często nie jest brany pod uwagę. W przypadku maszyn opłaty wstępne zaczynają się najczęściej od 10 proc. lub 20 proc. i rosną w przypadku krótkiego okresu działalności, początkujący przedsiębiorca ma jednak możliwość otrzymania finansowanie. Dodatkowo klienci współpracujący z finansującym przez dłuższy czas mogą liczyć na finansowanie bez wkładu własnego – jak np. w procedurze TEMPO, jaką Millennium Leasing przygotowało specjalnie dla klientów swoich i Banku Millennium.
W świetle tak kuszących warunków pozostaje jedynie podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności, wybranie firmy leasingowej, wypełnienie wniosku o finansowanie, a następnie czerpanie korzyści i satysfakcji z rozwoju własnej firmy.