Gra toczy się o 114 mln zł z niezapłaconych gwarancji bankowych udzielonych chińskiej firmie.
Wynik pierwszego starcia przed chińskim sądem był korzystny dla dwóch tamtejszych banków udzielających gwarancji firmie COVEC, z którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad latem rozwiązała kontrakt na budowę A2. Po ogłoszeniu decyzji w Polsce natychmiast prawnicy banków wnieśli sprawę o wstrzymanie płatności i uzyskali korzystną decyzję. Kierownictwo GDDKiA odpowiedziało wynajęciem kancelarii.
– Wyboru dokonaliśmy w trybie z wolnej ręki. Na pełną procedurę przetargową nie było po prostu czasu – usłyszeliśmy nieoficjalnie w GDDKiA.