Premier Donald Tusk poinformował, że budowa stadionów w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu zostanie w 1/3 sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Państwo przeznaczy na dotacje około 364 mln zł, Gdańsk ma otrzymać 144 mln zł, a Wrocław i Poznań po 110 mln zł. Czwarta arena mistrzostw, stadion narodowy w Warszawie, zostanie w całości wybudowany za budżetowe pieniądze.

- Deklaracja w sprawie dofinansowania to dobra informacja dla samorządów i UEFA - mówi Paweł Adamowicz prezydent Gdańska.

- Cieszy nas również, że resort infrastruktury przeznaczy 600 mln euro na rozwój transportu zbiorowego, bo duża część tych środków trafi do dużych miast - dodaje Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Paweł Adamowicz zapowiedział również wczoraj, że jako pierwszy w Polsce chce skomercjonalizować nazwę stadionu i w ten sposób pozyskać dodatkowe środki dla miasta.

Koordynacją wszystkich pozasportowych inwestycji związanych z Euro 2012 niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia turnieju ma zajmować się minister infrastruktury.

Premier powołał również Komitet Organizacyjny turnieju, któremu będzie szefował. Do komitetu oprócz przedstawicieli rządu zaproszeni zostali prezydenci czterech miast organizatorów, szefowie klubów parlamentarnych i przedstawiciel PZPN. Komitet ma zbierać się co najmniej raz na kwartał, a jego praca ma podlegać ocenie niezależnych ekspertów.

WOJCIECH IWANIUK

wojciech.iwaniuk@infor.pl