W notowaniach ciągłych na rynku akcji obroty spadły o 30,7 proc. i wyniosły 765 mln 672,5 tys. zł.

WIG wzrósł o 1,06 proc. i wyniósł 40026,63 pkt, mWIG40 wzrósł o 0,61 proc. i wyniósł 2260,87 pkt, sWIG80 wzrósł o 0,84 proc. i wyniósł 9043,12 pkt, a WIGdiv wzrósł o 0,57 proc. i wyniósł 932,83 pkt.

Największe obroty odnotowano na akcjach spółek: KGHM (184,1 mln zł), PKOBP (132,8 mln zł), PZU (57,3 mln zł), TPSA (45,5 mln zł), PEKAO (35,2 mln zł).

Największe wzrosty w systemie notowań ciągłych odnotowały akcje spółek: JAGO (35 proc.), YAWAL (16,9 proc.), MOJ (12,8 proc.), DOMDEV (12,2 proc), ATREM (11,5 proc.).

Największe spadki w notowaniach ciągłych odnotowały akcje spółek: RESBUD (9,3 proc.), CELTIC (6,8 proc.), MAKARONPL (6,2 proc.), ADVGRUPA (6,1 proc.), MEDIATEL (5,4 proc.).

Na rynku kontraktów terminowych obroty spadły o 6,8 proc. i wyniosły 1 mld 152 mln 603,5 tys. zł.

Na rynku obligacji obroty spadły o 0,2 proc. i wyniosły 1 mln 866,1 tys. zł.

Na rynku notowań jednolitych akcje 3 spółek wzrosły, 4 spółek spadły, żadnej spółki nie zmieniły się, a akcjami 5 nie handlowano. Obroty spadły o 17,7 proc. i wyniosły 36,3 tys. zł.

Na rynku NewConnect wzrósł kurs 101 spółek, 71 spadł, 77 nie zmienił się, a 68 nie handlowano. Obroty w stosunku do poprzedniej sesji wzrosły o 39,7 proc. i wyniosły 5 mln 744,2 tys. zł.