Rada Ministrów wydała we wtorek rozporządzenie, które ma ułatwić i usprawnić odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie "w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części". Przygotował je minister finansów.

"Nowe regulacje ułatwią i usprawnią odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Umożliwią także wykreślanie nieściągalnych wierzytelności (z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) z ewidencji należności Skarbu Państwa" - napisano w komunikacie.

Służby informacyjne rządu wskazały ponadto, że nowe regulacje są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami udzielania pomocy publicznej.

Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.