Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej jest głównym tematem Europejskiego Kongresu Młodych Rolników. Uczestnicy tej imprezy chcą, by w UE dokonała się rzeczywista reforma tej polityki, tak by była ona sprawiedliwa, prosta i skierowana na rynek.

Europejski Kongres Młodych Rolników - to trzydniowa impreza, która odbywa się w Warszawie. Uczestniczy w niej ponad 200 osób z 27 krajów UE. Głównym tematem obrad jest przyszłość polityki rolnej w UE, gdyż spotkanie to odbywa się przeddzień ogłoszenia pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR (prezentacja projektu WPR po 2013 r. zapowiedziana jest na 12 października - PAP).

Młodzi rolnicy zajmują się też sytuacją na europejskim rynku mleka, rozmawiają o rozwoju odnawialnych źródeł energii.

"Młodzi rolnicy UE uważają, że reforma WPR musi być prawdziwa, sprawiedliwa, zorientowana na rynek, trwała i niepodważalna" - powiedział na konferencji prasowej w sobotę przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak przedstawiając projekt deklaracji Kongresu w sprawie WPR po 2013r.

Jak zaznaczył, taka polityka będzie możliwa, jeżeli odejdzie się od dotychczasowych kryteriów historycznych i ustanowi się nowe, obiektywne zasady wsparcia. Młodzi rolnicy opowiedzieli się także za utrzymaniem dwóch filarów finansowania rolnictwa - czyli bezpośredniego wsparcia w postaci dopłat bezpośrednich, jak również finansowania w ramach programów przeznaczonych na rozwój wsi i rolnictwa.

Jak mówił Kasprzak, WPR powinna być uproszczona, a nowe działania takie jak np. "zazielenianie" (ochrona środowiska) nie mogą prowadzić do wzrostu kosztów administracyjnych i pogorszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa wobec państw trzecich.

W projekcie deklaracji znalazło się także żądanie zagwarantowania jednolitej kontroli produktów rolnych wprowadzanych na rynek Unii.

Na razie deklaracja jest polskim projektem wspólnej deklaracji CEJA. Jak wyjaśnił prezes Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) Joris Baecke, po to by wypracować wspólną deklarację, potrzebne jest jeszcze wiele debat. Dodał, że w CEJA jest taka praktyka, że w ramach tej organizacji, odbywa się szereg szczegółowych dyskusji, a następnie "wszyscy mówią jednym głosem".

Baecke poinformował, że w UE tylko 6 proc. gospodarstw jest własnością młodych rolników (dane za 2009 r.) czyli osób do 35 lat. W Polsce - według Eurostatu - w posiadaniu młodych rolników było 18 proc. gospodarstw.

W polskich przepisach młody rolnik - to osoba do 40 roku życia

Kasprzak natomiast zwrócił uwagę, że w polskich przepisach młody rolnik - to osoba do 40 roku życia. Dlatego według naszych statystyk 40 proc. gospodarstw jest obecnie kierowanych przez młodych rolników.

Kongres zakończy się w niedzielę wizytą na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym w Broniszach.