Pierwszy etap zakończył się w 11 lipca, od poniedziałku będą przyjmowane zapisy w ramach drugiej tury - od związków producentów rolnych. Jest to ostatni etap prywatyzacji podwarszawskiego rynku hurtowego.

Druga tura zapisów skierowana jest do związków rolniczych z sześciu województw. Od 13 lipca w siedzibie spółki jest wyłożona lista uprawnionych do zapisów w tej fazie prywatyzacji. Potrwa ona do 27 lipca br. - zaznaczyła Skoczewska.

Przygotowania do prywatyzacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach trwały kilka lat. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki pod koniec grudnia 2011 r. Do zakupu akcji w pierwszej kolejności uprawnieni byli akcjonariusze spółki - posiadacze akcji serii C, czyli 850 osób. Cena za jedną akcję została ustalona na 2536 zł. Skarb Państwa zaoferował do sprzedaży 71,1 tys. akcji, stanowiących 59,32 proc. kapitału zakładowego spółki.

Zapisy w pierwszym etapie prywatyzacji spółki trwały od 11 stycznia do 12 marca br. W tym czasie nie złożono żadnej oferty. W drugim etapie prywatyzacji - też nie było chętnych do nabycia akcji. Prawo do ich zakupu miały instytucje, które już posiadają udziały w Broniszach - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ma ok. 12,5 proc. akcji), Mostostal Export (2,5 proc.), PZU Życie (2,28 proc.), Kredyt Bank (0,83 proc.) i Gmina Ożarów (0,08 proc.). Ten etap prywatyzacji zakończył się do 28 maja br.

W opinii prezesa Stowarzyszenia Kupców i Producentów Rolnych w Broniszach Waldemara Kozłowskiego, na akcje nie było chętnych, gdyż są one za drogie.

Trzeci etap zapisów na akcje kończy prywatyzację Bronisz. Bez względu na to czy związki producentów rolnych zapiszą się na akcje czy nie, decyzja co do dalszych losów rynku hurtowego będzie zależała od Ministerstwa Skarbu Państwa - zaznaczyła Skoczewska.