Wysokie ceny surowców sprawiają, że dochody rolników w Europie są w coraz mniejszym stopniu uzależnione od subsydiów. Rządom pozbawionym obecnie środków finansowych stwarza to unikalną możliwość przeprowadzania reform Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) Unii Europejskiej – sugeruje najnowszy raport OECD.

Z raportu “Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union” wynika, że dopłaty do dochodów rolników w Europie w okresie minionych 20 lat zasadniczo spadły. W latach 2008-2010 wsparcie to stanowiło 22 proc. ich rocznych przychodów wobec 39 proc. w latach 1986-1988.

Ten spadek jest skutkiem wielu czynników, w tym wyższych cen surowców, które automatycznie spychają w dół wysokość dopłat zgodnie z regułami CAP. Pomimo tego spadku, wydatki na wspólną politykę rolną stanowiły w 2010 roku prawie 45 proc. budżetu UE, czyli około 53 mld euro. Ale szacunki OECD wskazują, że całkowite wsparcie dla rolnictwa osiągnęło w Unii w 2010 roku wartość 77 mld euro, uwzględniając zarówno dopłaty bezpośrednie, jak ui wpływ polityki poszczególnych rządów na kształtowanie się cen produktów rolnych.

“Spodziewany wzrost popytu i wyższe realnie ceny surowców oferują ogromne możliwości zarówno dla rolników, jak i rządów” – powiedział Ken Ash, dyrektor ds. handlu i rolnictwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, podczas prezentacji raportu w Brukseli – „Powstaje szansa na reorientację polityki: odchodzenie od wsparcia finansowego na rzecz inwestycji w silny i konkurencyjny sektor agro-żywnościowy”.