We wrześniu br. wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do ostatniego sierpniowego pomiaru o 4,6 pkt. i wyniósł 34,2 pkt. - poinformował Związek Banków Polskich oraz Pentor.

"Zaobserwowaliśmy zdecydowaną poprawę nastrojów, jest to wartość 34,2 pkt. i jest to wartość wyższa o 4,6 pkt. w stosunku do pomiaru sprzed miesiąca" - powiedział w środę podczas konferencji prasowej ZBP Marcin Idzik z Pentora.

Wskaźnik prognoz wzrósł o 5,3 pkt. do 40,8 pkt., natomiast wskaźnik ocen wzrósł o 3,7 pkt. do 27,5 pkt.

Autorzy badania wskazali, że poprawiła się sytuacja ekonomiczna banków, czego wyrazem jest wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB) wzrósł we wrześniu o 4,2 pkt., do 41,5 pkt. Poprawę odnotowano we wszystkich rodzajach banków.

"Cały czas rośnie zainteresowanie depozytami złotówkowymi - przede wszystkim na rynku depozytów terminowych. Pewne wzrosty nastąpiły także w wypadku depozytów dewizowych terminowych - z wyjątkiem segmentu firm. Wyraźnie spadło zaś zainteresowanie gospodarstw domowych depozytami walutowymi a vista" - powiedział Idzik. Dodał, że prognozy są wzrostowe dla wszystkich depozytów złotówkowych, znaczących zmian nie oczekuje się odnośnie depozytów w walutach obcych.

Z badania wynika, że poprawiły się oceny dotyczące kredytów konsumenckich dla osób indywidualnych i kredytów mieszkaniowych. Kontynuację tych zmian przewiduje się w kolejnych miesiącach. Wzrosła także akcja kredytowa w odniesieniu do kredytów dewizowych. Spadła natomiast suma kredytów o wartości do mln euro udzielanych firmom. Nieznacznie spadła zaś wartość kredytów nieregularnych dla klientów indywidualnych.