Raport Marketbeat Jesień 2011 podsumowuje pierwszą połowę 2011 r. na rynku nieruchomości biurowych, handlowych, przemysłowo-magazynowych i hotelowych oraz przedstawia perspektywy na najbliższą przyszłość.

Eksperci prognozują wzrost czynszów za nieruchomości biurowe oraz handlowe w Warszawie. W całej Polsce więcej budować się będzie hoteli, na które popyt stale rośnie.

"Rynek nieruchomości komercyjnych w pierwszej połowie 2011 r. wykazywał cechy stabilnego rozwoju. Szereg znaczących transakcji dotyczących budynków biurowych i centrów handlowych potwierdził zainteresowanie inwestorów Polską, jako miejscem bezpiecznego lokowania kapitału. Czynsze wykazywały tendencję wzrostową. Stopy kapitalizacji uległy nieznacznej kompresji. Zawirowania na rynkach finansowych w nadchodzących miesiącach mogą zahamować tendencję wzrostową. Pozostańmy jednak ostrożnymi optymistami" - powiedział PAP Jerzy Dobrowolski, członek zarządu Cushman & Wakefield Polska.

Z raportu wynika, że rynek polski pozostaje stabilny i cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej. Rośnie wartość zawartych transakcji (w pierwszej połowie roku wyniosła ona 960 mln euro, czyli o 23 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2010 r.). Najbardziej atrakcyjny dla inwestorów jest sektor biurowy i handlowy.

Jeśli chodzi o nieruchomości biurowe, to wysoki popyt najemców na biura utrzymuje się w Warszawie. Spadek powierzchni pustostanów powoduje wzrost aktywności deweloperów. Stopniowo wzrasta zainteresowanie najemców i deweloperów rynkami regionalnymi.

Zasoby powierzchni biurowej w Warszawie (3,5 mln m kw.) są o ok. 80 proc. większe od całkowitych zasobów biurowych wszystkich głównych rynków regionalnych. Powierzchnie w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu i Łodzi liczą łącznie ponad 1,9 mln m kw. W budowie w regionach jest ok. 250 tys. m kw. powierzchni biurowej.

Analitycy oceniają, że znaczny wzrost popytu, o 36 proc. względem średniej z ostatnich pięciu lat, w zestawieniu ze zdecydowanym spadkiem podaży, daje mocne podstawy do oczekiwania dalszego spadku powierzchni pustostanów do rekordowych minimów.

Centra handlowe oddane do użytku w latach 2009-2010 rejestrują powolny wzrost obrotów i liczby odwiedzających. Obiekty w Warszawie oraz najlepsze obiekty w innych miastach cieszą się największą popularnością najemców, pustostanów jest mało. Wśród nowobudowanych centrów handlowych obiekty wynajęte w 100 proc. w dniu otwarcia należą do rzadkości.

Na koniec drugiego kwartału 2011 r. w Polsce działało 378 centrów handlowych o łącznej powierzchni najmu brutto blisko 7,4 mln m kw. Systematycznie zwiększa się udział miast średniej wielkości i małych w całkowitych zasobach centrów handlowych; na koniec pierwszego półrocza 2011 r. wynosił on aż 44,2 proc. W czerwcu 2010 r. było to 40,7 proc. Przeważająca liczba centrów handlowych oddanych do użytku w tym roku była zlokalizowana w mniejszych ośrodkach miejskich.

Wyraźnie poprawił się popyt ze strony najemców na powierzchnie magazynowe. Nowo budowane magazyny projektowane są zwykle pod konkretnego najemcę, z którym umowa podpisywana jest jeszcze przed rozpoczęciem realizacji.

Analitycy oceniają, że pierwsze półrocze 2011 r. na rynku najmu powierzchni magazynowych było bardzo udane. Popyt wzrósł o 40 proc., a budowanych obiektów było prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie ub. roku. Łącznie wynajęto 941 tys. m kw., a w budowie jest kolejnych 336 tys. m kw. Obecnie łączne zasoby magazynowe w Polsce wynoszą już 6,7 mln m kw. Współczynnik pustostanów malał we wszystkich regionach, co przełożyło się na lekkie wzrosty stawek czynszu.

Z raportu wynika, że stale poprawia się sytuacja w branży turystycznej i na rynku hotelarskim w Polsce. W pierwszym półroczu 2011 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 87 skategoryzowanych obiektów, które oferują ok. 7500 miejsc noclegowych w prawie 3700 pokojach. Wzrasta liczba podróży służbowych oraz podróży typowo turystycznych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie popytu na usługi hotelowe. Istotny wpływ na wyniki hoteli ma objęcie przez Polskę prezydencji w UE oraz organizacja EURO 2012. Rośnie w dalszym ciągu obłożenie w hotelach, kontynuowany jest trend wzrostu średnich cen.

W ocenie analityków jednym z wydarzeń na rynku była decyzja grupy hotelowej Hilton o wprowadzeniu na polski rynek swojej marki ekonomicznej Hampton by Hilton w Świnoujściu. Kolejne hotele Hampton by Hilton planowane są m.in. w Warszawie i Gdańsku w pobliżu lotnisk. Rozwój tzw. hoteli ekonomicznych świadczy o dojrzewaniu rynku hotelowego w Polsce" - powiedziała Dorota Malinowska, konsultant ds. nieruchomości hotelowych Cushman & Wakefield.