Dzisiejsze usługi finansowania inwestycji nie opierają się jedynie na samym finansowaniu środków trwałych. W ślad za podstawową ofertą leasingu idzie coraz szersza gama produktów dodatkowych. Piotr Gąska, dyrektor departamentu zarządzania produktami Millennium Leasing.
Ubezpieczenie wieloletne to gwarancja niezmienności stawek ubezpieczenia w całym okresie umowy leasingu, niezależnie od liczby ewentualnych szkód na finansowanym pojeździe. Nie wymaga wnoszenia dodatkowej składki z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę. Ubezpieczeniem mogą być objęte nowe i używane samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe i naczepy. W świetle ostatnich podwyżek stawek ubezpieczeniowych rozwiązanie to wydaje się bardzo interesującym zabezpieczeniem przed kolejnymi zmianami.
Ochrona prawna ma za zadanie wspomóc klienta przy dochodzeniu odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych, w sprawach karnych, poręczeniach majątkowych, podatkowych czy też związanych z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym. Propozycja gwarantuje fachową pomoc i reprezentację w przypadku opisanych sytuacji.
Assistance to gwarancja uzyskania natychmiastowej pomocy w razie problemów związanych z użytkowaniem pojazdu, a także specjalistyczna pomoc techniczna, medyczna i informacyjna w razie awarii lub wypadku. Umożliwia uzyskanie samochodu zastępczego lub usunięcie awarii na miejscu. Obejmuje zarówno samochody nowe, jak i używane, zabezpieczając podróżnych i gwarantując im pomoc w kryzysowych sytuacjach.
Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) – ubezpieczenie straty finansowej – chroni nabywcę pojazdu przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub kradzieżą pojazdu. Dzięki polisie obok kwot uzyskanych z polisy OC lub AC klient otrzymuje dodatkową kwotę odszkodowania w powyższych dwóch przypadkach. Produkt dostępny jest dla klientów użytkujących nowe i używane samochody osobowe oraz ciężarowe, a stosowany chętnie przez klientów korzystających z oferty z wysoką wartością wykupu po okresie umowy.
Ubezpieczenie CPI (Creditor Protection Insurance) – przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie korzystających. Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek osobowych finansujących zarówno nowe, jak i używane środki transportu oraz maszyny i urządzenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są: śmierć ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy, hospitalizacja w wyniku choroby i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie gwarantuje ciągłość spłaty rat w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników losowych uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Niewątpliwymi zaletami posiadania CPI są m.in.: zmniejszenie ryzyka finansowego i zabezpieczenie spłaty należności zarówno dla klienta, jak i jego rodziny w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Należy zauważyć, że część produktów ma charakter unikatowy i jest oferowana wyłącznie przez firmy leasingowe w ramach pakietu usług.
Powyższe rozwiązania dostępne są również w ofercie Millennium Leasing. Warunki i zakres są dostosowane do różnych oczekiwań klientów i oferowane w trzech wariantach: Start, Optimum i Prestige. Jednocześnie w celu zmniejszenia początkowych kosztów uruchomienia powyższych produktów można liczyć na rozłożenie ich kosztu na dogodne raty miesięczne, doliczane do rat leasingowych.