Największe straty zanotowały w sierpniu podmioty inwestujące w małe i średnie spółki. Mediana ich stóp zwrotu wyniosła -11,8 proc.
Nieco mniej, bo 10,5 proc., straciły fundusze akcji szerokiego rynku. Jednak niektóre podmioty zakończyły miesiąc stratą zbliżoną do 20 proc., jak Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (strata 20,7 proc.) czy Pioneer Akcji Polskich (strata 19,3 proc.). Żadnemu funduszowi akcyjnemu nie udało się obronić przed stratami. Najlepiej poradzili sobie zarządzający PKO Akcji MiŚ Plus w kategorii podmiotów małych i średnich firm, którzy stracili „tylko” 5 proc., oraz Copernicus Akcji Dywidendowych, którzy zanotowali stratę 7,2 proc. Straty na średnim poziomie 9,3 proc. odnotowały też fundusze akcji zagranicznych.
Lepsze wyniki notują fundusze absolutnej stopy zwrotu i aktywnej alokacji. – Mediana stóp zwrotu w tej grupie wyniosła -5,5 proc., co oznacza, że średnio rzecz biorąc, fundusze te po części uchroniły inwestorów przed dużymi stratami. Jednak przeciętna miara wyników zupełnie nie odzwierciedla rozbieżności, jakie można zaobserwować w tej grupie funduszy – mówi Rafał Lerski z Expandera. Najlepszy podmiot z kategorii – Superfund C – zarobił 4,7 proc. Natomiast najgorszy – Pioneer Aktywnej Alokacji – stracił aż 20 proc. Różnica wynosi więc prawie 25 punktów procentowych.
Tradycyjnie pozytywne wyniki odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne, które zarobiły średnio 0,3 proc., a najlepszy – Millennium Depozytowy – zanotował wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 0,5 proc. Z bessy wychodzą fundusze obligacyjne. W sierpniu podmioty dłużne zarobiły średnio 0,7 proc., a na szczególną uwagę zasługuje PZU Papierów Dłużnych Polonez, który odnotował zarobek w wysokości aż 2,4 proc.
Reklama
W comiesięcznym rankingu przygotowywanym przez Expandera oraz „DGP” zwyciężyło Superfund TFI z wynikiem 7,22 pkt.