Drugi kwartał 2011 r. przyniósł kolejny spadek średnich cen – od 50 do 150 zł za metr kwadratowy na większości rynków mieszkaniowych. Największe spadki odnotowano w Warszawie i Poznaniu. Minimalne wzrosty średniej ceny notowano tylko we Wrocławiu, w aglomeracji katowickiej i Gdańsku. W II kwartale najwyższą spośród badanych miast średnią cenę transakcyjną odnotowano w Warszawie – 7826 zł, zaś najniższą w aglomeracji katowickiej – 3432 zł.