"Spodziewamy się kilkudziesięciu nowych firm w tym roku. Coraz więcej będziemy też wprowadzać instrumentów, które pokażą, jaki jest przekrój rynku NewConnect - instrumentów takich jak indeks dla 50 największych firm czy indeks dla firm start-upowych, rozpoczynających działalność. Firm jest już na tyle dużo, że jest co dzielić" - mówi PAP Ludwik Sobolewski.

"Spodziewam się też, że będzie kontynuowany trend, zgodnie z którym spółki z NewConnect przenoszą się na dużą giełdę - na główny rynek papierów wartościowych. Z taką myślą tworzony był rynek alternatywny. Dla niektórych firm jest to trampolina, na której mogą wybić się wyżej, dla innych jest to miejsce, w którym można się rozwijać" - dodaje prezes.

Dotychczas 15 spółek przeniosło się z rynku alternatywnego na główny rynek GPW.

Wartość największej oferty prywatnej przeprowadzonej na NewConnect wyniosła 35,6 mln zł.

NewConnect jest drugim w Europie (po londyńskim AIM) największym ze względu na liczbę notowanych spółek rynkiem alternatywnym.

Na NC notowanych jest 300 spółek z ponad 15 branż, w tym 7 przedsiębiorstw zagranicznych. W samym roku 2011 zadebiutowało już 120 spółek.

Wartość przeprowadzonych na NC ofert wyniosła w sumie ponad 1,17 mld zł, z czego 0,97 mld zł stanowił kapitał pozyskany z nowych emisji.

Średnia wartość oferty przeprowadzonej na rynku to 3,86 mln zł.

Wartość największej oferty prywatnej przeprowadzonej na NewConnect wyniosła 35,6 mln zł.