Giełda Papierów Wartościowych (GPW) była pierwszym rynkiem w Europie pod względem liczby debiutów zarówno w III kw. 2011 roku (łącznie na regulowanym oraz alternatywnym rynku akcji), podała firma doradcza PricewaterhouseCoopers (PwC) w komunikacie, prezentując wyniki najnowszego wydania " IPO Watch Europe".

"Warszawa zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby debiutów z 7 IPO odnotowanymi na rynku głównym i rekordowymi 54 debiutami na rynku NewConnect. Tym samym, co drugie IPO w Europie w minionym kwartale miało miejsce na GPW.

Debiuty warte 1,5 mld euro

Łączna wartość wszystkich ofert przeprowadzonych w Warszawie wyniosła 1,5 mld euro, głównie za sprawą oferty prywatyzacyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która była trzecim największym IPO w Europie" - głosi komunikat.

Pęd na NewConnect

PwC podkreśla, że GPW była "niekwestionowanym liderem pod względem liczby debiutów" dzięki rekordowej aktywności na NewConnect. "W minionym kwartale już po raz trzeci z rzędu padł rekord liczby debiutów rynku NewConnect – na alternatywnym parkiecie odnotowano aż 54 IPO. Ich łączna wartość wyniosła jednak zaledwie 40 mln euro" - czytamy dalej w komunikacie.

Kolejne miejsca pod względem liczby IPO w Europie zajęły Grupa London Stock Exchange (LSE) z 29 ofertami i NYSE Euronext z 8. Pod względem wartości ofert w III kw. 2011 r. warszawska giełda była na drugim miejscu w Europie (1464 mln euro), za hiszpańską BME (6078 mln euro), a przed LSE (1169 mln euro), podano również.

Źródło: PwC Firma podkreśla, że w ciągu ostatnich tygodni wycofano lub przesunięto w czasie znaczącą liczbę IPO, z drugiej jednak strony dużo ofert pierwotnych wciąż jest w przygotowaniu. "Z danych PwC wynika, że trwają prace nad kilkoma dużymi IPO w Londynie, planowanymi na pierwszą połowę 2012 r.

Również na GPW w Warszawie liczba spółek oczekujących z pierwszą ofertą publiczną na poprawę koniunktury jest bardzo długa" - napisano także w materiale. Ankieta IPO Watch Europe, sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech) i jest przeprowadzana kwartalnie.