Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, by Polbank, który do tej pory był oddziałem greckiego Eurobanku, przekształcił się w bank. Informacja o decyzji KNF była zaskakująca, bo nikt nie spodziewał się, że zgoda zostanie wydana tak szybko. Na dodatek oznacza ona, że komisja skontrolowała Polbank dokładnie. I że wyniki tej kontroli były dla Polbanku pozytywne.

To pierwszy w historii przypadek przekształcenia się oddziału zagranicznej instytucji finansowej w bank z siedzibą w Polsce. Zmiana stała się możliwa dzięki nowelizacji prawa bankowego, którą Sejm uchwalił przed wakacjami.

Dla klientów Polbanku zmiana nie powinna być odczuwalna. Jak zapewniają jego przedstawiciele, wszystkie umowy z ok. 800 tys. klientów pozostają w mocy. Różnica w stosunku do poprzedniej sytuacji polega na tym, że ich depozyty będą gwarantowane przez polski Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a nie jego grecki odpowiednik. Obie instytucje gwarantują lokaty do kwoty 100 tys. euro.

– Depozyty zostaną objęte gwarancjami BFG po wpisaniu przez Sąd Rejestrowy Polbanku do KRS – mówi Kamil Chudzik z biura prasowego Polbanku.

Druga zmiana już w zasadzie weszła w życie – od chwili wyrażenia zgody na przekształcenie oddziału w instytucję finansową z siedzibą w kraju pełen nadzór nad Polbankiem obejmuje KNF. – Zgodnie z ustawą – Prawo bankowe KNF sprawuje kontrolę nad oddziałem w zakresie przestrzegania przepisów polskiego prawa i polityki płynnościowej. Po formalnym przekształceniu, którego cezurą jest wpis do KRS, nastąpi jej rozszerzenie do pełnego zakresu – mówi Chudzik.

Zmiany w Polbanku to kolejny krok w kierunku przejęcia tej instytucji przez Grupę Raiffeisen. Wstępne porozumienie w tej sprawie podpisano w lutym. Zgodnie z nim za 70 proc. akcji spolszczonego Polbanku Austriacy z Raiffeisena zapłacą 490 mln euro.

W poniedziałek obecny właściciel Polbanku, grecki Eurobank EFG, podał też szczegóły planowanego połączenia z greckim Alpha Bankiem. W wyniku transakcji powstanie największy bank w Grecji z sumą bilansową na poziomie 146 mld euro. Obydwie spółki wymienią się nowo wyemitowanymi akcjami. Za każde 5 akcji Eurobanku Alpha będzie musiał oddać 7 swoich udziałów.