W wyniku fuzji ma powstać Alpha Eurobank, którego aktywa będą sięgać 150 mld euro, depozyty wzrosną do 80 mld euro, a nowa firma z 2 tys. oddziałów stanie największym kredytodawcą w Europie Południowo-Wschodniej – podaje serwis BBC.

Jako największy wierzyciel greckiego rządu banki Grecji wyjątkowo kiepsko radzą sobie podczas kryzysu zadłużeniowego i przetrwały tylko dzięki pomocy Europejskiego Banku Centralnego.

Eurobank sprzedał w lutym swój polski oddział Polbank i zobowiązał się do dalszego podnoszenia kapitału, gdyż nie zdał tzw. stress testów, czyli sprawdzianu kondycji finansowej zorganizowanego przez europejskiego regulatora.

W oczekiwaniu na decyzję rad nadzorczych obu banków notowania akcji obu kredytodawców zawieszono na giełdzie w Atenach. W tym roku wartość rynkowa greckich banków spadła o przeszło 50 proc.

Na fuzje wyraził juz zgodę fundusz inwestycyjny Qatar Investment Authority, do którego należy 5 proc. udziałów w banku Alpha, w nowym banku zamierza objąć on 15 proc. akcji.

Rząd grecki od dłuższego czasu wzywał banki krajowe do łączenia własnych zasobów.