Spread to różnica między kursem kupna i sprzedaży (czyli spłaty) zaciągniętego zobowiązania kredytu walutowego, powiększona o koszt transakcyjny na rynku forex. Wynosi od kilku do nawet kilkunastu procent.

Więcej o ustawie antyspreadowej: Śmierć spreadom

Najwięcej wątpliwości budzi spłata rat kredytowo-odsetkowych bezpośrednio w kasie. Po pierwsze klient może w ostatniej chwili zdecydować o tym, że w tym miesiącu chce płatność uregulować akurat gotówką w walucie, a nie przelewem w złotych. Nie od dziś wiadomo też, że jest w Polsce bank, który obsługi kasowej nie prowadzi, bo jest bankiem wirtualnym (mBank). Inny bank z grupy BRE przyjmuje wpłaty w walutach, ale nie tylko w dolarach, funtach i euro.

Podstawa prawna:

W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie. (Art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r.; Dz.U. nr 165, poz. 984).