Swoją decyzję agencja Moody's uzasadniła wysokim deficytem budżetowym i stale rosnącym od 2009 roku zadłużeniem państwa. Obniżenie ratingu jest także formą presji na rząd w Tokio, by rozpoczął uzdrawianie finansów państwa.

Mimo tych problemów, agencja Moody's nadal ocenia gospodarkę Japonii jako "stabilną".

Moody's jest, obok Fitch Ratings i Standard&Poor's, jedną z trzech największych agencji ratingowych na świecie.