- Aktualny spadek jest większy nawet niż ten, który miał miejsce podczas kryzysu w 1983 r., kiedy to Portugalia wystąpiła o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego – poinformował Bank Portugalii. Wydatki gospodarstw domowych monitorowane są od 1978 r.

Na wrzesień Portugalia planuje wdrażanie reform finansowych, do których zobowiązała się w maju w porozumieniu z MFW i UE - podwyżce VAT, wzroście cen energii i redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym. Dzięki spełnieniu tych warunków kraj otrzyma 78 mld euro.