Bank zakłada, że polska gospodarka będzie rosła w tempie 2,5 proc. w II półroczu.

JP Morgan zmienia też prognozę inflacji i stóp procentowych dla Polski. Jeśli chodzi o inflację, z początkiem 2012 r. ma ona spaść do 3,5 proc., a później spaść poniżej celu (2,5 proc.). Powodem będzie zniknięcie efektu podwyższonej podstawowej stawki VAT-u ze statystycznej bazy porównawczej oraz niższe ceny surowców.

Bank zakłada cięcia stóp łącznie o 75 pb w I półroczu 2012 r.- Mimo słabszego otoczenia dla wzrostu, spodziewamy się zacieśnienia polityki fiskalnej, w dużym stopniu z powodu bliskości progu 55 proc. długu do PKB - zaznacza bank.

- Jeśli nasze prognozy inflacyjne potwierdzą się, to przełożą się na wzrost realnej stopy procentowej od teraz do końca 2012 r. o 50 pb (pod warunkiem, że stawka VAT nie wzrośnie).