Społeczeństwo informacyjne potrzebuje wsparcia rządu. Nasz potencjał gospodarczy bez tego zwiędnie.
Nowoczesne technologie informacyjne i telekomunikacyjne są strategicznym elementem stymulującym wzrost gospodarczy oraz zatrudnienie. A podstawa to dostęp do internetu. Według badań Komisji Europejskiej wzrost PKB w 25 proc. związany jest z inwestycjami w nowoczesne technologie informatyczne, a wzrost produktywności pracy aż w 50 proc. Różnice wyników gospodarczych osiągane przez poszczególne państwa można zatem w dużej mierze tłumaczyć wysokością inwestycji w technologie ICT. W Polsce nie jest z tym najlepiej.
Nowoczesne państwo, w którym ludzie chcą budować swoją przyszłość, musi stworzyć jak najlepsze warunki budowy społeczeństwa informacyjnego. To wyrówna szanse rozwoju dla Polaków, bez względu na to, gdzie i jak żyją i skąd się wywodzą.