Odkrywanie i tworzenie technologii zaawansowanych materiałów może być polską specjalnością w badaniach Unii Europejskiej - uznali eksperci zebrani na konferencji prasowej podsumowującej konferencję Fumat 2011, która kończy się w piątek w Warszawie.

Jak powiedział Marco Falzetti, przewodniczący Europejskiej Platformy Technologicznej Zaawansowanych Materiałów EuMAT, współpraca z polskimi uczonymi w zakresie technologii nowych materiałów jest bardzo bliska i "wnoszą oni dużo nowego do prac EuMAT". Falzetti dodał, że zaawansowane materiały i technologie będą "jednym z głównych filarów" nowego programu ramowego UE, zaś EuMAT stanie się wtedy jednym z centrów współpracy, które umożliwią tworzenie nowych technologii i wytwarzanie nowych materiałów konstrukcyjnych dla ochrony zdrowia czy transportu.

Jak zauważył dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, nowym unijnym programem ramowym prawdopodobnie będzie strategia Horizon 2020 już obecnie nazywana 8. Programem Ramowym. Horizon 2020 będzie największym jak dotąd unijnym programem tego typu - przewidywany budżet w latach 2014-2020 ma wynieść 80 mld euro.

Według prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, istotna rola polskich uczonych w tworzeniu nowych, zaawansowanych materiałów w Unii Europejskiej i stworzenie z tej części działalności naukowej polskiej specjalności w UE jest "bardzo możliwe" .

"W obecnym roku sfinansujemy badania naukowe na niebagatelną kwotę 1,5 mld zł, z tego 0,5 mld, a więc 1/3 jest kierowana na programy dotyczące różnego rodzaju zaawansowanych materiałów. Aż 60 proc. z tej kwoty trafia wprost do przedsiębiorców, którzy współpracują z instytutami badawczymi lub wspierają się własnym zapleczem. W obszarze materiałów jest kilka "perełek", które mogą czasem stać się przedsięwzięciami o światowej randze, m.in. wytworzenie i produkcja zaawansowanych materiałów elektronicznych, które pozwolą zminiaturyzować wszystkie urządzenia służące do uzyskiwania obrazów, np. rzutniki" - powiedział.

Podsumowując dwudniowe obrady konferencji Fumat 2011, Herbert von Bose - dyrektor Dyrektoriatu Technologie Przemysłowe w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej zauważył iż konferencje tego typu są "tworzeniem wspólnych platform działania dla uczonych z całej Europy"

"Fumat 2011 to konferencja poświęcona zastosowaniu nowych technologii najważniejszych wyzwaniach społecznych, takich jak zmiany klimatyczne, przedłużanie życia i rozwój technik leczenia - wszystkich tych spraw, które są blisko człowieka, a ich rozwój wymaga nowych materiałów. Stowarzyszenia naukowe i instytuty zajmujące się nowymi materiałami grupują w Europie 50 tys. ludzi i chodzi o to, aby stworzyć wspólną platformę działania, połączyć ich wysiłki" - powiedział von Bose.

Dodał, że "w Europie odczuwalny jest wyraźny niedobór specjalistów, młodych inżynierów". "Ponieważ kobiety nie bardzo interesują się kwestiami technicznymi niemal połowa młodego pokolenia nie wchodzi w grę. Aby więc utrzymać tempo rozwoju nauki musimy zaczynać kształcenie i rozbudzać zainteresowania bardzo wcześnie" - zauważył von Bose.

Odbywająca się w dniach 22 i 23 września w Warszawie konferencja FUMAT 2011 - Future materials for Grand Challenges of our Time jest cyklicznym międzynarodowym spotkaniem dotyczącym tworzenia i wdrażania nowych technologii oraz zaawansowanych materiałów. Po raz pierwszy odbywa się ona w Europie Środkowej. W połączeniu z konferencją MANUFUTURE 2011, która odbędzie się we Wrocławiu ( 24-25 października br.), stanowi projekt w ramach 7. Programu Ramowego UE -"Nanonauki, Nanotechnologie, Materiały i Procesy Produkcyjne".

W trakcie konferencji odbyły się 4 sesje plenarne i 5 sesji równoległych, których uczestnicy dyskutowali na temat technologii uzyskiwania oraz strategii wdrażania nowych materiałów w Unii Europejskiej w okresie do 2020 roku.

Fumat 2011 zorganizowały Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Politechnika Warszawska oraz Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN, przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami.

Konferencja ta odbywała się w ramach polskiej prezydencji i została wpisana do oficjalnego kalendarza imprez polskiego przewodnictwa. Patronat nad nią sprawowali wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak i minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.