Oceniano, że inflacja wyniesie właśnie 2,5 proc.

W czerwcu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,7 proc.