W ujęciu kwartalnym zatrudnienie w II kw. 2011 r. wzrosło o 0,4 proc.

W I kwartale 2011 roku zatrudnienie wzrosło o 2,0 proc. rdr., a w ujęciu kdk wzrosło o 0,2 proc. 

Inflacja HICP w Polsce w VIII 2011 r. wyniosła 4,0 proc. rdr

Inflacja HICP w Polsce wyniosła w sierpniu 2011 roku w ujęciu rocznym 4,0 proc., wobec 3,6 proc. w lipcu - podał Eurostat.

W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w sierpniu wyniósł 4,3 proc. rdr.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Inflacja w strefie euro w VIII 2011 r. 2,5 proc., jak wstępnie szacowano

Inflacja w strefie euro wyniosła w sierpniu 2011 r., w ujęciu rdr, 2,5 proc. - podał Eurostat.

Wstępnie oceniano, że inflacja wyniesie 2,5 proc. rdr.

W lipcu 2011 r. ceny konsumpcyjne wzrosły rdr o 2,5 proc.