Lokaty w złoto, srebro oraz platynę Amber Gold posiadają gwarantowane oprocentowanie od 6-15% bez podatku Belki. Część lokat, w przypadku znacznych wzrostów cen kruszcu, umożliwia jednak uzyskanie większego oprocentowania. Aktualna koniunktura na rynku złota powoduje, że przeciętne roczne oprocentowanie, aktualnie wypłacanych Klientom wynagrodzeń z tytułu zakończonych krótkoterminowych (od 6-24 miesięcy) lokat w złoto WYŻSZY ZYSK, wynosi 14,25% (zamiast gwarantowanych 12%). Więcej o lokacie >

Lokata w złoto WYŻSZY ZYSK Amber Gold umożliwia dodatkowo Klientom uzyskanie wyższego oprocentowania nawet przed zakończeniem okresu lokaty. W przypadku, gdy aktualny kurs jest znacznie przewyższający gwarantowane oprocentowanie, wówczas korzystnym rozwiązaniem dla Klienta może być rozwiązanie umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżącym kursie.

Analogiczną możliwość daje Lokata w srebro GWARANT. Posiada ona gwarantowane oprocentowanie w skali roku w wysokości 6%. Jednakże Klient mam możliwość rozwiązania umowy przed czasem i wówczas wynagrodzenie zostanie przeliczone po bieżących kursach. Część Klientów korzysta z takiej możliwości i dzięki temu ostatnie wypłaty wynagrodzeń sięgają nawet 24% w skali roku. Więcej o lokacie >

Lokaty Amber Gold można założyć zarówno przez internet, jak i w jednej z licznych placówek. Zgodnie z aktualnie realizowaną przez Amber Gold strategią rozwoju sieci sprzedaży, do końca 2011 roku, za obsługę Klientów odpowiadać będzie ok. 300 pracowników Amber Gold, zatrudnionych w 20 Oddziałach, 30 Punktach Obsługi Klienta (POK) oraz 30 AGpunktach. Więcej >

Amber Gold
Infolinia: 801 555 444 / 58 731 50 50
www.ambergold.com.pl
office@ambergold.eu