49 proc. udziałów w Presspublice, należące bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Wydawniczego Rzeczpospolita na 60,5 mln zł wycenił Instytut Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Aleksander Grad, minister skarbu państwa, w poniedziałek podczas walnego zgromadzenia PW Rzeczpospolita wyraził wstępną zgodę na sprzedaż udziałów. Teraz resort czeka na oferty.

Chęć zakupu pakietu wyraziła już spółka Gremi Media, kontrolowana przez przedsiębiorcę Grzegorza Hajdarowicza (wydawcę m.in. „Przekroju” i „Sukcesu”). 1 lipca przejęła ona 51 proc. udziałów w Presspublice, za które zapłaciła 80 mln zł dotychczasowemu właścicielowi, brytyjskiemu funduszowi Mecom. Oprócz „Rzeczpospolitej”, Presspublika wydaje też „Parkiet” oraz tygodnik społeczno-polityczny „Uważam Rze. Inaczej pisane”.