20 lat od startu Internetu w Polsce wciąż pozostaje on w wielu miejscach luksusem. Szansą na przyspieszenie informatyzacji prowincji miały być fundusze unijne. Jednak ich wykorzystanie idzie samorządom słabo.
Co piąty mieszkaniec Pomorza nie ma dostępu do sieci. W lubuskim stałych łączy nie ma aż w 300 miejscowości. Urząd Komunikacji Elektronicznej podliczył, że łącznie z 50 tys. polskich miejscowości aż 10 tys. wciąż nie ma stałych łączy. A w zaledwie 15 proc. z nich jest przynajmniej jeden węzeł sieci światłowodowych.
Najgorsza sytuacja jest w województwach: łódzkim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Tam w ponad 90 proc. miejscowości operatorzy nie mają sieci światłowodowych. Najlepiej pod tym względem wygląda sytuacja w Małopolsce, gdzie w jednej trzeciej miejscowości co najmniej jeden operator telekomunikacyjny deklaruje posiadanie sieci światłowodowych.