Zysk netto Orlenu, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł 898,6 mln zł. Rok temu o tej porze spółka notowała stratę 5,2 mln zł.

Także zgodnie z prognozami wzrosły przychody ze sprzedaży - z 21,068 mld zł do 25,6 mld zł. Zysk operacyjny, zgodnie z oczekiwaniami, spadł z 1,123 mld zł do 1,01 mld zł.

- W pierwszym półroczu zwiększenie zadłużenia z tytułu spłaty netto kredytów oraz zmiany salda środków pieniężnych i wyceny zadłużenia w kwocie 330, 6 mln zł zostało skompensowane zmniejszeniem do 294 mln zł z tytułu dodatnich różnic kursowych z przeszacowania - podała spółka.

Dźwignia finansowa netto zmniejszyła się do 29,7 proc. z 32,4 proc. na koniec 2010 roku na koniec czerwca 2011 roku.