Jean-Laurent Bonnafe, jeden z szefów operacyjnych banku podczas konferencji prasowej w Paryżu nie podał, jakie banki rozważa  BNP. W zeszłym tygodniu portugalski właściciel Banku Millennium ogłosił plany sprzedaży polskiego oddziału. W kraju do walki o Millennium szykują się dwaj rodzimi potentaci: PKO BP i Pekao.

Większość przychodów BNP Paribas jest realizowana we Francji, Belgii, Luksemburgu i we Włoszech. Do Francuzów należy także Banc West, sieć placówek w USA. Ale poprzez zakup holendersko-belgijskiej grupy Fortis, BNP Paribas zakotwiczył się także w Polsce oraz innych gospodarkach wschodzących, jak Turcja.

Podobnie jak amerykański bank JPMorgan Chase & Co., BNP Praibas wykorzystał słabe punkty rywali do przejęć w czasie kryzysu finansowego. Pod względem posiadanych depozytów francuski bank jest obecnie największym kredytodawcą w strefie euro.