Jak poinformował PAP przewodniczący związku Krzysztof Barcikowski, decyzję o zawieszeniu sporu podjęto w przekonaniu, iż może to ułatwić wypracowanie kompromisowego rozwiązania w rozmowach z zarządem płockiego koncernu.

"Mamy nadzieję, że zgodnie z wcześniejszą deklaracją ze strony pracodawcy, do końca sierpnia dojdzie do rozmów w celu wypracowania kompromisu" - powiedział PAP Barcikowski. Dodał, iż w przypadku, gdyby nie doszło do kompromisowego rozwiązania, związek powróci do sporu zbiorowego, oczekując na negocjacje z zarządem z udziałem mediatora.

Barcikowski przyznał, że jeżeli negocjacje z udziałem mediatora nie przyniosłyby rezultatu, związek - zgodnie z procedurą sporu zbiorowego - będzie przygotowywał się do strajku, przeprowadzając referendum strajkowe wśród załogi.

W biurze prasowym PKN Orlen poinformowano w czwartek PAP, że zarząd spółki nie otrzymał jeszcze oficjalnego stanowiska związku w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego.

Na początku marca związek pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen i zakładowa Solidarność 80 nie podpisały z zarządem spółki porozumienia płacowego, uznając, że skala proponowanych podwyżek - 3 proc. - nie jest adekwatna do rekordowych wyników finansowych płockiego koncernu za 2010 r. i osiągniętego zysku netto w wysokości ponad 2 mld 357 mln zł. Porozumienie podpisało wówczas 9 z 11 związków działających w PKN Orlen.

Na początku kwietnia związkowcy przekazali zarządowi postulaty, żądając m.in. podwyżki płacy zasadniczej od 1 czerwca o 250 zł i 1200 zł nagrody jednorazowej we wrześniu. Według zarządu PKN Orlen, spełnienie tych żądań oznaczałoby znaczący wzrost kosztów pracy, na który spółka nie może sobie pozwolić w obecnych warunkach makroekonomicznych.

W ramach sporu zbiorowego planowane na 27 maja negocjacje z udziałem mediatora - między związkowcami a zarządem PKN Orlen - nie odbyły się z powodów formalnych. Zarząd spółki zgłosił do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zastrzeżenie, że pismo, w którym wyznaczono mediatora, nie spełniało stosownych wymogów formalnych - brakowało podpisu minister Jolanty Fedak. Związkowcy uznali, że takie stanowisko zarządu ma na celu odwlekanie procedury sporu zbiorowego i podważenie jego legalności. Biuro prasowe płockiego koncernu, przedstawiając stanowisko zarządu spółki, zapewniło wtedy, że "niezwłocznie po rozstrzygnięciu wszystkich kwestii formalnych strony rozpoczną proces mediacji".

Związek zawodowy pracowników ruchu ciągłego PKN Orlen to największa organizacja związkowa działająca w płockim koncernie.