Grecja jest obecnie krajem o najniższym ratingu na świecie.